Samarbejde om opfølgning på arbejdsmiljøkoordineringen

Neden for kan du læse de spørgsmål, som I skal drøfte og tage stilling til. Husk at skrive jeres aftaler ned.
Hvis I
, kan I både læse spørgsmålene og notere jeres aftaler.

I aftaler, hvordan arbejdsmiljøkoordinator (B) skal ajourføre og færdiggøre journalen. Herunder hvordan bygherre kan bidrage til det, som skal stå om organiseringen af reparation og vedligehold i journalen. I skal især have fokus på særlige forhold, som det er vigtigt at tage højde for i journalen ...

I aftaler, hvordan arbejdsmiljøkoordinator (B) skal ajourføre og færdiggøre journalen. Herunder hvordan bygherre kan bidrage til det, som skal stå om organiseringen af reparation og vedligehold i journalen.

I skal især have fokus på særlige forhold, som det er vigtigt at tage højde for i journalen om fremtidig reparation og vedligeholdelse. Samtidig skal I også være opmærksomme på de forhold, der skal tages højde for ved fremtidige bygge- eller nedrivningsarbejder fx specielle eller skjulte farlige stoffer og materialer, særlige montage- og demontagemetoder ifm. bygningselementer, særlige hensyn ved vedligeholdelse af bygningsdele osv.

I aftaler om arbejdsmiljøkoordinator skal have en rolle ifm. udformningen af driftsmanualer og lignende opgaver omkring overlevering af byggeriet til slutbrugeren....

I aftaler om arbejdsmiljøkoordinator skal have en rolle ifm. udformningen af driftsmanualer og lignende opgaver omkring overlevering af byggeriet til slutbrugeren.

Formålet er læring, der kan støtte tilrettelæggelsen af fremtidige arbejdsmiljøkoordineringsopgaver i nye bygge- og anlægsprojekter. I skal derfor også drøfte, hvordan konklusionerne fra evalueringen bedst kan nyttiggøres af bygherre, bygherrerådgiver, projekterende, arbejdsmiljøkoordinatorer, bygg...

Formålet er læring, der kan støtte tilrettelæggelsen af fremtidige arbejdsmiljøkoordineringsopgaver i nye bygge- og anlægsprojekter.

I skal derfor også drøfte, hvordan konklusionerne fra evalueringen bedst kan nyttiggøres af bygherre, bygherrerådgiver, projekterende, arbejdsmiljøkoordinatorer, byggeledelse og entreprenører.

I gennemfører en evaluering af forløbet af arbejdsmiljøkoordineringen. Evalueringen sker fx ved at gennemgå punkterne i afsnittene om ’Arbejdsmiljøkoordinering under projektering’ hhv. om ’Arbejdsmiljøkoordinering under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet’:

  • Overholdt I de aftaler, I havde indgået på forhånd?
  • Hvilke yderligere aftaler kunne det have været hensigtsmæssigt at havde indgået på forhånd?
  • Fik bygherre i tilstrækkelig grad støttet arbejdsmiljøkoordinator?
  • Fik arbejdsmiljøkoordinator holdt bygherre godt nok orienteret og involveret etc.?
  • Hvad gik galt under arbejdsmiljøkoordineringen – og hvorfor?
  • Andre lærerige erfaringer

Det anbefales at også arbejdsmiljøkoordinator (P) deltager i evalueringen?