Introduktion til samarbejdsværktøjet ”Sammen om arbejdsmiljøkoordinering”

Et godt samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator er en forudsætning for et sikkert og sundt arbejdsmiljø under udførelse af bygge- og anlægsarbejde.

For at opnå et godt samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator er det vigtigt med en tillidsfuld dialog, tydelige aftaler og klar forventningsafstemning.

Dette værktøj er en hjælp til at etablere fundamentet for et godt samarbejde.

Værktøjet guider jer igennem de spørgsmål, som bygherren skal afklare dels med arbejdsmiljøkoordinator (P) og dels med arbejdsmiljøkoordinator (B).

Bygherren skal sammen med arbejdsmiljøkoordinator (P) afklare 14 spørgsmål inden for emnerne:

  • Samarbejde under projektering
  • Samarbejde om udbud af bygge- og anlægsprojektets udførelse
  • Samarbejde om overgangen mellem P-koordinering og B-koordinering

Bygherren skal sammen med arbejdsmiljøkoordinator (B) afklare 11 spørgsmål inden for emnerne:

  • Samarbejde under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet
  • Samarbejde om opfølgning på arbejdsmiljøkoordineringen

Nedenfor kan du læse en række anbefalinger til bygherrens overvejelser, inden arbejdsmiljøkoordineringen udbydes eller aftales, samt en orientering om baggrunden for, at bygherren er pålagt ansvaret for arbejdsmiljøkoordineringen.

God arbejdslyst!